ሕቶታትኩም ከምኡ’ውን ናእዳኹም ወይ/ውን ነቐፌታኹም ክትሕብሩና ኣዚና ነመስግነኩም ኢና።

እንተላይ ኣብ መርበባት ሶሸል-ሚድያ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።

Skype: Tigrinya.de
info@tigrinya.de
  • ምትርጓም DE<->TI, EN<->TI, EN<->DE
  • ምእራም፣ Post-Editing
  • ትራንስክሪፕቸን
  • ምቅዳሕ ቋንቋ
  • ምትርጓም ቪድዮታት
  • መስርሕ ኤፕ
  • ኤፕ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ምስራሕ
  • ወብሳይት ብዝተፈላለየ ቋንቋ ምስራሕ
  • ፊልተር
  • ምስትርጓም

ትግርኛ/ግእዝ ኪቦርድ፦