• መበገሲ ገጽ
 • ብትግርኛ ምጽሓፍ
 • ንክትረኽቡኒ
 • ብሎግ
 •   ti  de  en

  ኣገልግሎት ምትርጓምን ምስትርጓምን

  ኣነ ነቶም ዝስዕቡ ቋንቋታት ናይ ምትርጓም ክእለት ዘለኒ ብቕዓት እየ፥
  ካብ ቋንቋ ጀርመን ናብ ቋንቋ ትግርኛ፡ ካብ ትግርኛ ናብ ጀርመንኛ፡ ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ፡ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ.. ዚኣመሰሉ ኣገልግሎት ስለዝህብ ነዚ ሓገዝ ዝደሊ ሰብ ቤተመንግስቲ፡ ሕክምና፡ ስደትን ዑቕባን፡ ቤት-ፍርዲ፡ ፖሊስ፡ ወዘተ..
  እንተላይ ካብ ዘረባ ናብ ጽሕፈት ከምኡ'ውን ካብ ጽሕፈት ናብ ዘረባ የተርጉም እየ ብTranscriber 1.5.1.
  እንተላይ ናይ ምትርጓም ሶፍትዌር "SDL Trados Studio" ክእለት ኣለኒ ከምኡ'ውን እጥቐመሉ'የ።
  ኣብዝኾነ ሰዓት ክገልግለኩም ድሉው ኣሎኹ። ኣብዚ ዝኾነ ሰዓት ክትረኽቡኒ ትኽእሉ።
  ብዛዕባ ትምህርቲ ትግደሱ እንተድኣ ዄንኩም ትምህርቲ ትግርኛ (ናይ ኩሉ ደረጃ-ክብደት) ክህብ ምኸኣልኩ።


  ነዚ መርበብ‘ዚ ንክሰርሕ ዝደረኸኒ ምኽንያት፡ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ምዕሩይነት እንደገና ንምህናጽ እዩ። እዚ ቋንቋ'ዚ ጌና መልክዑ ከይተቐየረን ከይተበላሸወን ከሎ፡ ብዙሓት ካባና ንቋንቋና ትግርኛ ባዕልና ከይተገንዘብና ነጥፍኦ ኣለና - ምስ ካልኦት ቋንቋታት ከይሓዋወስና፡ ነቲ ቋንቋ ተገዳስነት፡ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ሰሓብን ማራኽን ጌርና ከነቕርቦ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ከምዝኾነ ይመስለኒ። ቋንቋ ትግርኛ ምስቲ ካልእ ናይ ዓለም ቋንቋታት ዋና እንድሕር ረኺቡ ንምውድዳር ብቕዓት ኣለዎ።

  ኣደ-ቋንቋኻ ንክትፈልጦ ግድነታዊ እዩ የግዳስ ዝበዛሕና ኣደ-ቋንቋ ንምፍላጥ „መንፍዓት“ ወይ „ፍሉይ ክእለት“ ከምምዃኑ ብጌጋ ንርእዮ ኣለና፥ ስለዚ ከምንጋገ'ውን ኣይንግንዘብን ኢና። መበቈልካ ጽቡቕ እንተ ፈሊጥካዮ ኣተሓሳስባኻ የግፍሖ ጥራይ ዘይኮነ፡ እንተላይ ርእሰ-ተኣማምነትካ የደልድሎ እዩ፣ ስለዚ ቀንዲ ኣደ-ቋንቋ (ብሕልፊ ምስ ጽሕፈት) ንክትክእሎ ኣገዳስን ኣድላይን እዩ። ጽሕፈትናን ቋንቋናን መንነትናን ክንዕቀቦ እንተ ደሊና ናትና ሓላፍነት እዩ።
  ብዝተረፈ ከኣ እዚ ሓበሬታ ንኩላትና ጠቓሚ ከምዝኾነ እዩ ይስምዓኒ።

  ሰሰናዩ!

  ካብ ዮሃንስ ሩፋኤል ቩልክ